எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள

உங்களுடைய கேள்விகள், கருத்துக்கள், விமர்சனங்கள் ஆகியவற்றை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்

உங்கள் கேள்விகளை இப்படிவத்தின் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பவும்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு நாங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் பதிலளிக்க முயற்சிக்கிறோம்.

Contact Form

மின்னஞ்சல் முகவரி

contact@kaniyantamil.com

24/7 குறுஞ்செய்தி தொடர்புக்கு

+1 408 256 2050‬ (USA)

தலைமை அலுவலகம்

தமிழ்நாடு, இந்தியா

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கணியன் பூங்குன்றனார் சங்க காலத்தின் புகழ்பெற்ற தமிழ் கவிஞர், கணிதவியலாளர் மற்றும் ஜோதிடர் ஆவார். புறநானூறு (புறநானூறு) மற்றும் நற்றிணை (நற்றிணை) ஆகியவற்றில் சில் பாடல்களை இயற்றியுள்ளார்.

நன்கு அறியப்பட்ட அவரது மேற்கோள்களில் ஒன்று, “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” (Yaadhum oorey yaavarum keleer) என்பதாகும். அதாவது, “நான் ஒரு உலகக் குடிமகன் மற்றும் அனைவரும் எனது சகோதர சகோதரிகள்” என்று பொருளாகும்

புறநானூறு 192, பாடியவர்:  கணியன் பூங்குன்றனார், திணை: பொதுவியல், துறை: பொருண்மொழிக் காஞ்சி

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா
நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன
சாதலும் புதுவது அன்றே, வாழ்தல்
இனிதென மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின்
இன்னா தென்றலும் இலமே, மின்னொடு
வானம் தண்துளி தலைஇ யானாது
கல் பொருது மிரங்கு மல்லல் பேரியாற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புணைபோல் ஆருயிர்
முறை வழிப் படூஉம் என்பது திறவோர்
காட்சியில் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியின்
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே,
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே.

Puranānūru 192, Poet Kaniyan Poonkundranār, Thinai: Pothuviyal, Thurai: Porunmozhi Kānji

Adapted from translation by G.U.Pope
To us all towns are our own, everyone is our kin,
Life’s good comes not from others’ gifts, nor ill,
Pains and pain’s relief are from within,
Death’s no new thing, nor do our bosoms thrill
When joyous life seems like a luscious draught.
When grieved, we patient suffer; for, we deem
This much-praised life of ours a fragile raft
Borne down the waters of some mountain stream
That o’er huge boulders roaring seeks the plain
Tho’ storms with lightning’s flash from darkened skies.
Descend, the raft goes on as fates ordain.
Thus have we seen in visions of the wise!
We marvel not at the greatness of the great;
Still less despise we men of low estate.

Adapted from translation by Vaidehi Herbert
All towns are ours.  Everyone is our kin.
Evil and goodness do not come to us from
others.
Nor do suffering and the ending of suffering.
Death is nothing new.  We do not rejoice
when living is sweet.  We do not say that living
is miserable in hatred.
Through the vision of those who have understood,
we know that precious life makes its way like a raft
riding a powerful huge river that roars endlessly,
fed by cold rains with bolts of lightning as it crashes
against rocks.
We are not awed by those who are great.  More
than that, we do not despise those who are weak!

Notes:  This is the only Puranānūru poem written by this poet (or 2 poems according to the commentary of Avvai Duraisamy), who came from a town called Poonkundram near Ramanathapuram.  The town goes by the name Makipālanpatti now.  புலவரின் பெயர்:  நற்றிணை 226ம் பாடலுக்கு, பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர் உரையில், புலவரின் பெயர் கணி புன்குன்றனார் என உள்ளது.   ஒளவை துரைசாமி உரையில் புலவரின் பெயர் கணியன் பூங்குன்றனார் என உள்ளது.   தலைஇ (7) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, ஒளவை துரைசாமி உரை – தலைய எனத்  திரிக்க.  

Meaning:   யாதும் ஊரே – every town is our town (ஊரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), யாவரும் கேளிர் – everyone is a relative, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா – evil and goodness do not come to us from others, நோதலும் தணிதலும் – suffering and end of suffering, அவற்றோர் அன்ன – like those, சாதலும் புதுவது அன்றே – death is not anything new (அன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), வாழ்தல் இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே – we do not rejoice that living is sweet (இலமே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), முனிவின் – in hatred (ஒளவை துரைசாமி உரை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வெறுப்பு வந்தவிடத்து), இன்னாது என்றலும் இலமே – we do not say that living is miserable, மின்னொடு – with lightning, வானம் தண் துளி தலைஇ – the skies pouring cold rain, the clouds pouring cold rain, ஆனாது – without end, கல் பொருது – hitting against the rocks, இரங்கும் – roaring, மல்லல் பேர் யாற்று – in a powerful huge river, நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல – like a raft that moves in the water (வழிப்படூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), ஆர் உயிர் – precious life, முறை வழிப்படூஉம் என்பது – that it makes its way (வழிப்படூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), திறவோர் காட்சியின் தெளிந்தனம் – we understand through the vision of those who have understood, ஆகலின் – so, மாட்சியின் பெரியோரை வியத்தலும் இலமே – we are not awed by great people (இலமே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – more than that we do not despise those who are weak (இலமே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

ங்கள் புரிந்து கொண்டது சரி தான்! இலச்சினையானது தமிழ் எழுத்து ழ, தமிழ் எழுத்து க, உலக உருண்டை, பேச்சுக் குமிழி மற்றும் கணினி, மடிக்கணினி, திறன்பேசி ஆகிய நவீன தொடர்பு சாதனங்களின் திரை என பலவற்றை பிரதிபலிக்கிறது.

ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) என்பது உலக மொழிகள் “கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலை” மேம்படுத்தி விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு அமைப்பாகும். ACTFL அமைப்பின் புலமை வழிகாட்டுதல்கள் ஒரு வெளிநாட்டு மொழி பேசுபவரின் திறமையை மதிப்பிடுவதற்கான வழிமுறையை வழங்குகிறது. இது அமெரிக்காவில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் ACTFL பேச்சுத்திறன் மதிப்பீடல் என்பது வட அமெரிக்காவில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பேச்சித் திறன் அறிதல் சோதனை ஆகும்.

மொழிகள் குறித்தான ஐரோப்பாவைன் பொதுக்கட்டமைப்பு: கற்றல், கற்பித்தல், மதிப்பீடு. ஆங்கிலத்தில் CEFR அல்லது CEF அல்லது CEFRL என சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது. இது ஐரோப்பா முழுவதும் மற்றும் பிற நாடுகளில் வெளிநாட்டு மொழிகளைக் கற்கும் திறன்களை விவரிக்கப் பயன்படும் ஒரு வழிகாட்டியாகும். CEFR ஆனது கல்வி மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கு அல்லது வேலைவாய்ப்பிற்கான விண்ணப்பதாரர்களின் மொழித் தகுதிகளை எளிதாக மதிப்பிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது 1989 மற்றும் 1996 க்கு இடையில் “ஐரோப்பிய குடியுரிமைக்கான மொழி கற்றல்” திட்டத்தின் முக்கிய பகுதியாக ஐரோப்பா கவுன்சிலால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது. ஐரோப்பாவில் உள்ள அனைத்து மொழிகளுக்கும் பொருந்தும் வகையில் “கற்றல், கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு” செய்யும் முறையை வழங்குவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். நவம்பர் 2001 இல், ஐரோப்பிய யூனியன் கவுன்சில் தீர்மானம் மொழித் திறனை சரிபார்ப்பதற்கான அமைப்புகளை அமைக்க CEFR ஐப் பயன்படுத்த பரிந்துரைத்தது. இதன் ஆறு நிலைகள் (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ஒரு தனிநபரின் மொழிப் புலமையை அறிவதற்கான “ஐரோப்பிய தரநிலையாக” பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கின்றன.

எங்கள் மாணவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

நான் பாடத்தை மிகவும் மகிழ்வோடு கற்றேன். ஒருபோதும் சலிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை. ஆசிரியரிடமிருந்து உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவியும் கிடைக்கும். தமிழ் கற்பிப்பதில் ஆசிரியர்க்கு உள்ள ஆழ்ந்த அனுபவம் நன்றாகவே தெரிந்தது.
நிலை K2 - மாணாக்கர்
NJ, USA - இலிருந்து
தமிழ்க் கல்விக்கான சிறந்த பள்ளி மற்றும் சேவை.சிறந்த மெய்நிகர் வகுப்பறை மற்றும் உடனே பயன்படும் வகையில் பாடங்களைத் தயாரிக்கும் திறமையான ஆசிரியர் குழு.
நிலை K3 - மாணாக்கர்
CA, USA -இலிருந்து
Scroll to Top