தமிழ் கற்பவர்களுக்கான இணைய வளங்கள்

தமிழ் எழுத்துப்பயிற்சி பணித்தாள்கள், தமிழ் வாசிப்புப் பணித்தாள்கள், தமிழ் கதைகள் மற்றும் சிறந்த செயலிகள் உட்பட பல்வேறு வளங்களை தமிழ் கற்பவர்களுக்காக முடிந்தவரை சேர்க்க முயற்சிக்கிறோம்.

தமிழ் வாசிப்பு பயிற்சி (பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடியவை)

எங்கள் செய்திமடல் குழுவில் சேரவும்

கணியன் தமிழ் அகாடமியின் செய்திகளை உடனக்குடன் பெற கீழே உள்ள செய்திமடல் படிவத்தில் பதிவு செய்யவும்.

Scroll to Top